Svet-Stranek.cz
IMORIS

Poslání Imoris::Žádoucí image a osobní rozvoj jednotlivce

Poslání Imoris:                                    MP900423118.jpg

pomáhat lidem cítit se lépe po psychické i fyzické stránce​

  • - snažit se dostat na povrch jen to nejlepší, co se v daném člověku skrývá
  • - ukázat směr a možnosti, které člověk má
  • - pomáhat sladit charakter a vnitřní postoje s rolí, kterou člověk má nebo chce mít
  • - pomoci vybudovat v lidech zdravé sebevědomí
  • - otevřít cestu k osobnímu i firemnímu úspěchu


CO JE VLASTNĚ IMAGE?

Vzhled - postava, oblečení, upravenost
Styl komunikace - ústní, psaná, naslouchání, uvažování, vystupování
Řeč těla - charakteristické projevy, držení, gesta, osobní teritorium
Vystupování - charisma, důvěra, sebejistota, sebeúcta
Pověst (renomé) - schopnost prosadit se, dřívější kariéra, zkušenosti, kvalifikace 
                                                                           
                                                                Eleri Sampsonová
Logo KZN